Michael Gregorowicz

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้โลกที่ดีสำหรับคนรุ่นเป็นจำนวนมากหลังจากที่ฉันเป็นไปได้

ภาพรวมของ

  • ผู้ริเริ่มมีความกระตือรือร้นมากกว่า 10 ปีมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สิ่งที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นสำหรับ บริษัท , บุคคล, และสถาบันการศึกษาทั่วโลก
  • ตระหนักถึงความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงไม่ถูกใจไม่ได้สายพานเครื่องมือเต็มของซอฟแวร์โฮมเมดที่ไม่ซ้ำกันและมีความสามารถ

จะประสบความสำเร็จเด่น

  • ตั้งแถบสำหรับการออกแบบประยุกต์ใช้งานและประสิทธิภาพในปี 2002 กับการเปิดตัวของชุดเครื่องมือ Dadmin] [เพื่อ WSU C & IT Helpdesk / / สร้างและใช้งานที่มีประสิทธิภาพกรอบ Identity Management