Michael Gregorowicz

Цел

 • За да си намерят работа в новаторска технологична компания, където ще бъдат изложени на нови технологии и изправени пред предизвикателството да намерят решения на проблеми, труден. Имам изключителни умения в планиране на капацитета, системи за архитектура, и в писмена форма Middleware, управление на идентичността, и анализирането на данни софтуер използвате Perl.

Преглед

Операционни системи

 • Linux
  • Slackware
  • Gentoo

Програмни езици

 • PHP 4
 • С

Сървърния софтуер

 • Oracle
 • MySQL
 • Fedora Directory Server
 • iPlanet Application Server 4.1 +
 • Netscape Enterprise Server
 • Qmail
 • Sendmail
 • Apache 1.3
  • ModSSL
  • mod_perl
  • mod_rewrite
  • обичай удостоверяване
  • потребителски приложения
 • Скоро 2
  • mod_python
 • Джакарта Tomcat

Заетост История

Програмиране Проекти

Доброволни дейности

Образование